Develop your digital competences with the 2BDigital MOOC

2BDIGITAL aims at supporting the effective digital teaching and learning experience of VET teachers and learners, especially those at-risk of dropout and early leaving in an attempt to avoid the increase of inequalities in education and their consequent drift to youth unemployment and exclusion. ‘2BDigital: Methodology for VET teachers. Exploring Digital Competences‘ is an online self-paced course for VET teachers to explore digital competences.

The course is available in English, Spanish, Croatian, Latvian and Greek.

To join, you must register for an account on The EntreComp Community, once you have registered or if you already have an account you can use the links below of go to ‘Course’ on the site menu to join the MOOC.

2BDigital: Methodology for VET teachers. Exploring Digital Competences.

Online self-paced course for VET teachers to explore digital competences.

2BDigital: Metodología para profesores de FP. Explorando competencias digitales transversales.

Competencias digitales transversales para una adaptación y participación exitosa en la enseñanza y aprendizaje de formación profesional online.

2BDigital: Μεθοδολογία ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτές ΕΕΚ

Η ομάδα του έργου 2BDigital προετίνει την παρούσα μεθοδολογία με την οποία θα διδαχθούν, θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν οριζόντιες ψηφιακές ικανότητες για μάθηση, εργασία και ζωή στον ψηφιακό κόσμο των εκπαιδευομένων ΕΕΚ.

2BDigital: Metodologija za nastavnike u SOO. Razvoj digitalnih kompetencija.

Online tečaj kojim će nastavnici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju moći bolje procijeniti vlastite digitalne kompetencije.

2BDigital: Metodoloģija profesionālās izglītības pedagogiem. Digitālo kompetenču pilnveide.

Kurss piedāvā iepazīties ar 2BDigital metodoloģiju, kas veicinās skolēnu caurviju kompetenču, kas nepieciešamas mācībām, darbam un dzīvei digitālajā pasaulē, pilnveidi un novērtēšanu tiešsaistes mācību procesā. Tas veidots pēc Agile metodoloģijas principiem un piedāvā kompetenču pilnveidi, izmantojot projektos balstītu pieeju. 2BDigital metodoloģija attīsta sociālās uzņēmējdarbības prasmes, sasaucas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī pilnveido citas būtiskas prasmes, piemēram, sadarbību, satura veidošanu un labjūtību mācoties kopā digitalajā vidē.